Lấy dữ liệu USB 8GB bị ngâm nước hỏng

Lấy dữ liệu USB 8GB bị ngâm nước hỏng
Rate this post

– Ngày 8/12/2016 lấy dữ liệu USB 8GB cho anh Tuấn (O913368429). Tình trạng USB bị ngâm nước hỏng. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Lấy dữ liệu USB 8GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *