Lấy lại data HDD Toshiba hỏng 1/2 đầu từ

Lấy lại data HDD Toshiba hỏng 1/2 đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 8/7/2017  lấy lại data cho anh Hiếu (O983445565). Nguyên nhân HDD Toshiba 500GB model: MQ01ABD050 của anh bị hỏng 1/2 đầu từ.  Kỹ thuật công ty cứu dữ liệu-137 Nguyễn Ngọc Vũ đã recover toàn bộ data cho anh sau 2 ngày.

 lấy lại data-Toshiba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *