Lấy lại data HDD Western 500GB lỗi 1/2 đầu từ

Lấy lại data HDD Western 500GB lỗi 1/2 đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 14/6/2017 lấy lại data cho anh Bình (O935258181). HDD Western 500Gb model: WD5000LPVT. Nguyên nhân được công ty chúng tôi kiểm tra và xác định ổ cứng lỗi 1/2 đầu từ.  Tất cả dữ liệu của anh được recover thành công.

Lấy lại data-WD-500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *