Lấy lại data ổ cứng Hitachi 500GB bị mất dữ liệu

Lấy lại data ổ cứng Hitachi 500GB bị mất dữ liệu
5 (100%) 2 votes

Ngày 29/6/2017 lấy lại data ổ cứng cho anh Dũng (O913006633). Nguyên nhân Ổ cứng Hitachi 500GB mode: HTS545050 trong tình trạng ổ cứng chuyển định dạng thành dynamic. Theo yêu cầu của khách hành, dữ liệu được lấy lại toàn bộ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *