Lấy lại data ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ

Lấy lại data ổ cứng Samsung 160GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 6/6/2017 lấy lại data cho anh Nam (O982782746). Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ của anh bị chết cơ. Cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã recover toàn bộ data cho khách hàng.

Lấy lại data-samsung 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *