Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại Data ổ cứng Seagate 320GB hư đầu đọc

Lấy lại Data ổ cứng Seagate 320GB hư đầu đọc

Lấy lại Data ổ cứng Seagate 320GB hư đầu đọc
Rate this post

– Ngày 28/2/2017 lấy data cho anh Dũng (O962928682). Ổ cứng Seagate 320GB được khách hàng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân Hdd  đầu đọc, đĩa kém, phát ra tiếng kêu. Tất cả dữ liệu của quý khách được lấy lại sau 2 ngày.

Check Also

7023 ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 17-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *