Lấy lại Data ổ cứng Seagate 320GB hư đầu đọc

Lấy lại Data ổ cứng Seagate 320GB hư đầu đọc
Rate this post

– Ngày 28/2/2017 lấy data cho anh Dũng (O962928682). Ổ cứng Seagate 320GB được khách hàng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân Hdd  đầu đọc, đĩa kém, phát ra tiếng kêu. Tất cả dữ liệu của quý khách được lấy lại sau 2 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *