Lấy lại data ổ cứng Western 500GB hỏng cơ

Lấy lại data ổ cứng Western 500GB hỏng cơ
Rate this post

– Ngày 16/2/2017 lấy lại data ổ cứng cho anh Đan (O913286207). Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Khách hang mang ổ cứng đến trong tình trạng không hoạt động. Sau khi kỹ thuật kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng cơ. Toàn vẹn dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho anh khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *