Lấy lại data ổ cứng Western 80GB bị Bad nặng

5.0
02

Ngày 31/3/2017 lấy lại data hard drive cho anh Linh (O1698067656). Hdd Western 80GB model: WD800BD. Ổ cứng được anh Linh mang đến trong tình trạng ổ cứng bị treo khi kết nối với máy tinh. Nguyên nhân Hdd bị bad nặng. Cứu dữ liệu hdd đã khôi phục thành công dữ liệu cho anh Linh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button