Lấy lại data thẻ nhớ Sandisk 32GB và Transcend 16GB mất dữ liệu

Lấy lại data thẻ nhớ Sandisk 32GB và Transcend 16GB mất dữ liệu
5 (100%) 2 votes

– Ngày 21/7/2017 lấy lại data thẻ nhớ cho anh Linh (O983800099). Thẻ nhớ Sandisk 32GB và thẻ nhớ Transcend 16GB của anh mang đến công ty chúng tôi bị mất dữ liệu. Chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu 2 thẻ nhớ cho khách hàng ngay trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *