Lấy lại Data USB bị hỏng

5.0
04

Ngày 4/7/2017 Lấy lại data cho khách hàng ở Quảng Ninh là anh Hoàng  (O982311425). USB của anh trong tình trạng đã bị hỏng, đã sửa chữa. Tất cả dữ liệu được cứu lại và gửi lại cho anh Hoàng.

cứu data-USB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button