Lấy lại dữ liệu Box di động Western đòi format

Lấy lại dữ liệu Box di động Western đòi format
Rate this post

Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Tài – 0916299968. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu box di động Western 1TB Model: WD10TMVW. Tình trạng mang tới ổ không nhận đòi format. Qua kiểm tra ổ cứng bị lỗi 1/6 đầu từ. đã bàn giao dữ liệu.

Lấy lại dữ liệu WD10TMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *