Lấy lại dữ liệu cho ổ cứng Western 4TB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu cho ổ cứng Western 4TB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 21/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 4TB model: WD40EZRX cho anh Chung (O978999956). Nguyên nhân hỏng đầu đọc. Tất cả dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *