Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu đĩa cứng Western 1.5TB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu đĩa cứng Western 1.5TB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu đĩa cứng Western 1.5TB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 11/4/2017 lấy lại dữ liệu ổ đĩa cứng cho anh Thùy (O987823260). Đĩa cứng Western 1.5TB model: WD15EARS mất data và lưu đè lên 4GB. Sau 2 ngày dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho anh Thùy

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *