Lấy lại dữ liệu Hard disk Seagate 250GB

Lấy lại dữ liệu Hard disk Seagate 250GB
5 (100%) 2 votes

Ngày 26/7/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn (O943169051). Sau khi kỹ thuật cuudulieuhdd.com kiểm tra và xác định nguyên nhân Hard Disk Seagate 250GB model: ST250DM000 của anh đầu từ bị lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi thành công.

Lấy lại dữ liệu-Seagate 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *