Lấy lại dữ liệu hard disk seagate desktop 250GB hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu hard disk seagate desktop 250GB hỏng đầu đọc
5 (100%) 1 vote

Ngày 3/6/2017  lấy lại dữ  liệu cho khách hàng ở Thanh Hóa (O982239383). Hard disk Seagate desktop 250GB model: ST2500DM000. Nguyên nhân được chúng tôi xác định ổ cứng hỏng đầu đọc. Cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã lấy lại toàn bộ data cho anh.

lấy lại dữ liệu-seagate-250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *