Lấy lại dữ liệu hdd 500Gb Seagate chết cơ

Lấy lại dữ liệu hdd 500Gb Seagate chết cơ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu hdd 500Gb Seagate  vào ngày 13/6/2016. Tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho anh Sáng – 0973982246.

Lấy lại dữ liệu.Seagate500gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *