Lấy lại dữ liệu HDD bị hỏng cơ

Lấy lại dữ liệu HDD bị hỏng cơ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 40Gb bị hỏng cơ, phát ra tiếng kêu cho khách hàng ở TP. Vinh, Nghệ An – 0904042276. Ngày 21/01/2016 Công ty tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi cho khách hàng.

lay lai du lieu 21.1.seagate40Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *