Lấy lại dữ liệu HDD desktop Samsung 250GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu HDD desktop Samsung 250GB chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 6-9-2017 lấy lại dữ liệu HDD desktop Samsung 250GB cho chị Hạnh ở Hải Phòng – (O90214x955). Nhận định ổ cứng HDD desktop Samsung 250GB model: HD253GJ trong tình trạng bị kiến chui, chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho chị Hạnh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *