Lấy lại dữ liệu HDD Hitachi 160GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu HDD Hitachi 160GB chết cơ
5 (100%) 4 votes

Ngày 18/8/ 2017 lấy lại dữ liệu HDD cho anh Thanh (O902133010). Cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận HDD của anh là Hitachi 160GB model :HTS5425 trong tình trạng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi cứu lại thành công và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu-Hitachi-160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *