Lấy lại dữ liệu HDD Hitachi 40Gb hỏng moto

Lấy lại dữ liệu HDD Hitachi 40Gb hỏng moto
Rate this post

Lấy lại dữ liệu HDD Hitachi được mang tới trong tình trạng bị hỏng moto. Ngày 16/01/2016 sau 3 ngày làm việc công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Chiến – 0902172525. Ổ cứng dung lượng ổ cứng 40Gb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *