Lấy lại dữ liệu HDD Hitachi 500 bị hư đầu đọc

Lấy lại dữ liệu HDD Hitachi 500 bị hư đầu đọc
Rate this post

Ngày 22/4/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Ngân( O912161183). Đĩa cứng Hitachi 500GB model HTS545050A7 bị đầu đọc. cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã lấy lại thành công dữ liệu cho chị Ngân.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *