Lấy lại dữ liệu hdd Hitachi không nhận

Lấy lại dữ liệu hdd Hitachi không nhận
Rate this post

Lấy lại dữ liệu hdd Hitachi dung lượng 500Gb model: HTS545050A7E380 vào ngày 29/03/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Chị Yên – 0983121799. Khách hàng mang ổ cứng tới trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ bị chết cơ, đĩa kém, khả năng cứu thấp.

lấy lại dữ liệu HTS545050A7E380

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *