Lấy lại dữ liệu HDD laptop Toshiba bị chết cơ

5.0
01

Ngày 15-11-2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Quảng Ninh SĐT O9040xx882. Ổ cứng laptop Toshiba 500gb Model: MQ01ABF050 được công ty nhận lại trong tình trạng chết cơ. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được cứu thành công và gửi lại cho khách hàng.

15.11HDD laptop Toshiba bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button