Lấy lại dữ liệu hdd máy bàn maxtor ngập nước

Lấy lại dữ liệu hdd máy bàn maxtor ngập nước
Rate this post

Lấy lại dữ liệu hdd máy bàn Maxtor 80GB bị ngập nước vào ngày 02/06/2016. sau khi phục hồi dữ liệu đã được bàn giao lại cho anh Phương – 0936393331

Lấy lại dữ liệu hdd máy bàn maxtor ngập nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *