Lấy lại dữ liệu hdd PC Western không nhận

Lấy lại dữ liệu hdd PC Western không nhận
Rate this post

Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng ở Hải Dương – 0934335792. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu hdd PC Western vào ngày 05/04/2016. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Ổ cứng được khách hàng gửi chuyển phát nhanh lên trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu đọc.

lấy lại dữ liệu WD5000AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *