Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu HDD Samsung 160GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu HDD Samsung 160GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu HDD Samsung 160GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 20/6/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Quang (O912346366).Nguyên nhân HDD Samsung 160GB model: HD161GJ  bị chết cơ. Cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã recover thành công toàn bộ data và bàn giao lại cho anh.

Lấy lại dữ liệu-Samsung 160GB

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *