Lấy lại dữ liệu HDD Samsung 1TB hỏng 1/4 đầu từ

Lấy lại dữ liệu HDD Samsung 1TB hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

Ngày 14/4/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Thọ (O987985030). Hdd Samsung 1TB model: ST1000LM024 bị 1/4 đầu đọc, flatter kém. toàn vẹn dữ liệu của anh Thọ được bàn giao sau 2 ngày.

Lấy lại dữ liệu ST1000LM024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *