Lấy lại dữ liệu hdd Samsung 320GB mạch cháy nổ

Lấy lại dữ liệu hdd Samsung 320GB mạch cháy nổ
Rate this post

Ngày 13/4/2017 lấy lại data cho anh Dũng (O1685592138). Hard drive Samsung 320GB model: HD322GJ board mạch bị cháy nổ, cơ kêu. Dữ liệu được cứu dữ liệu Nguyễn Ngọc Vũ khôi phục và bàn giao cho anh Dũng.

Lấy lại dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *