Lấy lại dữ liệu HDD Samsung 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu HDD Samsung 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

Ngày 4/3/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Kiên (O915001234). Hdd Western 500GB model: WD5000LPVX. HDD được anh Kiên mang đến trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi . Cứu dữ liệu ổ cứng Nguyễn Ngọc Vũ đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho anh Kiên.

lấy lại dữ liệu WD5000LPVX

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *