Lấy lại dữ liệu HDD Samsung PC chết cơ

Lấy lại dữ liệu HDD Samsung PC chết cơ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu hdd Samsung 160GB model: HD161GJ cho anh Huỳnh ở Hải Phòng – 0934394644. Ổ cứng được gửi lên trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được khôi phục và gửi lại cho khách hàng sau 1 ngày.

lấy lại dữ liệu 11.3.06.HD161GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *