Lấy lại dữ liệu HDD Seagate 1TB hỏng cơ

Ngày 20/4/2017 lấy dữ liệu cho anh Dương (O985741030). Ổ cứng máy tính Seagate 1TB model: ST1000LM024. Biểu hiện không kết nối với máy tính, Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng cơ. Data đã được phục hồi và bàn giao cho anh Dương.

Lấy dữ liệu ST1000LM024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button