Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 250GB đầu đọc hỏng

Ngày 15/4/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Thủy (O904944232). Ổ cứng máy tính Seagate 250Gb model: ST9250410AS, đầu đọc có vấn đề, flatter xước nhẹ. Dữ liệu của chị Thủy dược khôi phục lại đầy đủ.

Lấy lại dữ liệu ST9250410AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button