Lấy lại dữ liệu HDD Seagate 320GB bị mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu HDD Seagate 320GB bị mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 11/3/2017 lấy lại lại dữ liệu cho anh Giang (O967495345). Hard disk Seagate 320GB model: ST320LM001 mất dữ liệu do anh Giang chạy khôi phục cài đặt gốc, khách hàng đã chạy lấy lại nhưng không thành công. Chúng tôi đã recover lại và bàn giao cho anh Giang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *