Lấy lại dữ liệu HDD Seagate 500GB bị ghost nhầm

Lấy lại dữ liệu HDD Seagate 500GB bị ghost nhầm
5 (100%) 1 vote

Ngày 12/6/2017  lấy lại dữ liệu cho anh Hà (O919841976). HDD Seagate 500GB bị Ghost nhầm gộp ổ. Theo yêu cầu của khách hàng, dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao lại đầy đủ cho anh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *