Lấy lại dữ liệu HDD Seagate 500Gb bị hỏng cơ

5.0
01

Ngày 15-12-2017 Cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Đà Nẵng SĐT 09112xx333. HDD PC Seagate 500GB model: ST3500414CS được công ty nhận lại trong tình trạng bị hỏng cơ. Tuy nhiên công ty đã cứu lại toàn bộ dữ liệu.

15-12 Seagate 500Gb bị hỏng cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button