Lấy lại dữ liệu HDD Seagate 500GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu HDD Seagate 500GB chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 25/3/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Tuấn ở Hải Dương (O1675237800). Ổ cứng máy tính Seagate 500GB bị chết cơ. Data được lấy lại và gửi lại cho anh Tuấn sau 2 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *