Lấy lại dữ liệu HDD seagate 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu HDD seagate 500GB đầu từ lỗi
5 (100%) 1 vote

Ngày 21/6/2017 Lấy lại dữ liệu cho khách hàng là chị Bang (O983906928). HDD Seagate 500GB chị mang đến được công ty chúng tôi kiểm tra và xác định nguyên nhân đầu từ lỗi. Dữ liệu của khách hàng đã được recover lại hoàn toàn.

Lấy lại dữ liệu seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *