Lấy lại dữ liệu HDD Seagate Desktop hỏng

Lấy lại dữ liệu HDD Seagate Desktop hỏng
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate moldel: ST3500312CS, 500Gb, tình trạng treo chậm đã dùng phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Sau khi xác định rõ nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho anh Tuấn – 0967717609 ngày 20/01/2016.

lay lai du lieu 20.1.ST3500312CS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *