Lấy lại dữ liệu HDD Toshiba 500GB đầu từ bị lỗi

Lấy lại dữ liệu HDD Toshiba 500GB đầu từ bị lỗi
5 (100%) 1 vote

Ngày 9/6/2017  lấy lại dữ liệu cho anh Hùng (O978274468). Nguyên nhân HDD Toshiba 500GB model: DT01ACA050 đầu từ bị lỗi. Theo yêu cầu của khách hàng, Cuudulieuhdd.com đã phục hồi toàn bộ data và bàn giao lại cho anh.

Lấy lại dữ liệu-Toshiba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *