Lấy lại dữ liệu HDD Western 160GB bị chết cơ

Ngày 1/4/2017 lấy lại data cho anh Ba (O982401848). Hard drive Western 160GB model: WD1600AAJS, ổ cứng bị chết cơ do đánh đổ case lúc đang chạy. Dữ liệu được cứu thành công và bàn giao cho anh Ba.

Lấy lại dữ liệu WD1600AAJS

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button