Lấy lại dữ liệu HDD Western 250GB lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu HDD Western 250GB lỗi đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 5/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Minh (O987867814). HDD Western 250GB model: WD2500AAKX, nguyên nhân đầu từ bị lỗi. Dữ liệu được khôi phục hoàn toàn cho khách hàng.

Cứu dữ liệu Western 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *