Lấy lại dữ liệu HDD Western 2TB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu HDD Western 2TB hỏng đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 30-9-2017 công ty đã lấy lại dữ liệu cho khách hàng SĐT O9680xx111. HDD Western 2TB model: WD20EZRX bị hỏng 1/4 đầu từ. Data đã được cứu lại sau 1 ngày.

6868 HDD Western 2TB hỏng đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *