Lấy lại dữ liệu HDD Western 2TB Recover nhầm

Lấy lại dữ liệu HDD Western 2TB Recover nhầm
5 (100%) 1 vote

Ngày 26/4/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Quỳnh (O963216496). Hdd Western PC model: WD20EFRX. ổ cứng bị mất dữ liệu do khách hàng chạy recover nhầm nên gộp ổ.  Tất cả data được lấy lại bàn giao trong ngày.

lấy lại dữ liệu WD20EFRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *