Lấy lại dữ liệu HDD Western 500GB hỏng 1/4 đầu từ

Lấy lại dữ liệu HDD Western 500GB hỏng 1/4 đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 31/5/2017 Lấy lại dữ liệu cho anh Dung (O983462026) . HDD Western 500GB model: WD5000BEVT. Kỹ thuật công ty chúng tôi đã xác định nguyên nhân  ổ cứng của anh hỏng 1/4 đầu từ. Toàn bộ data được khôi phục và bàn giao cho anh Dung.

lấy lại dữ liệu WD 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *