Lấy lại dữ liệu hdd Western 500GB hỏng cơ

Lấy lại dữ liệu hdd Western 500GB hỏng cơ
Rate this post

Ngày 22/3/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Xuân Anh (O982384666). Hdd Western 500GB model: WD5000AAKX. Sau khi kiểm tra kỹ thuật xác định bị hỏng cơ. Tất cả data được khôi phục lại và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *