Lấy lại dữ liệu hdd Western 500GB lỗi 1/2 đầu từ

Lấy lại dữ liệu hdd Western 500GB lỗi 1/2 đầu từ
Rate this post

Ngày 11/3/2017 lấy lại data hard disk cho anh Bình (O979272882). Hard drive PC Western 500GB model: WD5000AAKX. Hdd lỗi 1/2  đầu từ , flatter kém. Theo yêu cầu của khách hàng tất cả data được lấy lại và bàn giao cho anh Bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *