Lấy lại dữ liệu hdd Western laptop không nhận

Lấy lại dữ liệu hdd Western laptop không nhận
Rate this post

Lấy lại dữ liệu hdd Western laptop không nhận, nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ vào ngày 06/06/2016. Ổ cứng  Model: WD640BPVT. Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Hòa – 01686028833

Lấy lại dữ liệu hdd Western laptop không nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *