Lấy lại dữ liệu laptop Dell bị mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu laptop Dell bị mất dữ liệu
5 (100%) 1 vote

Ngày 31/7/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng là chị Linh (O1668455272). Nguyên nhân Laptop Dell của chị bị mất dữ liệu. Theo yêu cầu của khách hàng, cứu dữ liệu – 137 Nguyễn Ngọc Vũ khôi phục lại toàn bộ dữ liệu cho chị Linh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *