Lấy lại dữ liệu máy laptop Asus format nhầm

Lấy lại dữ liệu máy laptop Asus format nhầm
Rate this post

Anh Tùng – 0962121992 mang ổ cứng máy laptop Asus tới yêu cầu lấy lại dữ liệu. Máy tính được mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do format nhầm phân vùng dữ liệu. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ cho khách hàng vào ngày 24/03/2016.

Lấy lại dữ liệu máy laptop Asus format nhầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *