Lấy lại dữ liệu máy laptop sony mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu máy laptop sony mất dữ liệu
Rate this post

Anh Dương – 0983198619 yêu cầu lấy lại dữ liệu máy laptop sony vaio bị mất dữ liệu do trong quá trình cài windows nhầm nên bị gộp ổ. Công ty tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày 16/03/2016.

Lấy lại dữ liệu máy laptop sony mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *